Strategisch management: Beleid maken en de Matrix van Peter Camp

Met gratis introductiefilm | taught by Evelyne Kippersluis

Course description

Beleid maken

Beleid maken speelt zich af in het gebied tussen werkelijkheid en visie.
Door een stappenplan te hanteren, kunt u stapsgewijs aangeven hoe U een visie wilt realiseren in de werkelijkheid.


Doel:

U formuleert u een beleidsvisie voor uw kantoor;
U maakt een sterkte/zwakte analyse van uw organisatie met behulp van de matrix van Peter Camp; en
Vervolgens maakt u een plan van aanpak om uitvoering te geven aan uw beleidsvisie.


Bij aankoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Eva Wiltingh B.V..

Evelyne Kippersluis
Evelyne Kippersluis
Directeur Eva Wiltingh B.V.

Course Curriculum

Strategisch management
29:08
Introductie Strategisch management: Beleid maken en de Matrix van Peter Camp FREE PREVIEW
Strategisch management: Beleid maken en de Matrix van Peter Camp
Hide Content