Course Description

Executieve vaardigheden is een verzamelterm voor een range aan vaardigheden in de neuropsychologie die de volgende vaardigheden inhouden: planning, flexibiliteit, selecteren van de juiste informatie, leren van feedback, onderdrukken van allerlei impulsen, zelfregulatie, ontspannen en 'out of onze box'- denken. We kunnen grofweg zeggen dat ze ons in staat stellen onze emoties, gedachten en gedrag op een dusdanige manier te monitoren en te reguleren zodat we ons succesvol kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving en op die manier onze doelen kunnen bereiken, terwijl we ons gezond en gelukkig voelen. Executieve vaardigheden zorgen ervoor dat we de juiste beslissingen nemen, volhouden als het tegenzit of saai wordt, onze impulsen onderdrukken, niet meteen onze primaire emoties uiten en leren van feedback.

Bij aankoop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Eva Wiltingh B.V..

Directeur Eva Wiltingh B.V.

Evelyne Kippersluis

Course curriculum